POLLEN & SOKKEN
0 Comments

Het Belang van Cultuur

KOORTSDEUN

‘t Is triestig dat het regent in den herfst, 
dat het moe regent in den herfst, daarbuiten, 
– En wat de bloemen wégen in den herfst; 
– en de óude regen lekend langs de ruiten…
Zwaai-stil staan grauwe bomen in het grijs, 
de goede sidder-bomen, ritsel-wenend; 
– en ’t is de wind, en ’t is een lamme wijs 
van kreun-gezang in snakke tonen stenend…

– Nu moest me komen de oude drentel-tred, 
nu moest me ’t oude vreê-beeldje gaan komen, 
mijn grijs goed troost-moedertje om ’t diepe bed 
waar zich de warme koorts een licht dierf dromen, 
en ’t wegend wee in lede tranen berst…

… ’t Is triestig dat mijn droefheid tháns moet komen, 
en lomen in ’t atone van de bomen; 
– ’t Is triestig dat het regent in den herfst…

Karel van de Woestijne 

Het belang van CULTUUR, in al zijn vormen en kleuren, wordt erg onderschat door onze politici.

Alle verenigingen/instellingen/organisaties die een of andere cultuurtak beoefenen zouden 60% meer (en niet minder) subsidies moeten krijgen.
Zij brengen mensen samen waar SCHOONHEID te beleven valt.
Zij zorgen, weliswaar onrechtstreeks, voor een betere (zowel fysische als psychische) gezondheid en dus voor een compensatie in de gezondheidszorg. 
Zij zorgen ook voor bloeiende aanleveringsbedrijven in en rond hun werking. Niet alleen door kunstenaars werk te verschaffen, maar ook op logistiek en administratief gebied: infrastructuur, drukwerk, media, catering, enz. … Heel wat firma’s zullen de gevolgen moeten dragen van het failliet van hun klanten uit de culturele sector. Met als resultaat: minder belastingsinkomsten.

Muziek en zang, dans, theater, film, literatuur en poëzie, schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, bouwkunde of architectuur, fotografie, moderne media, … … hebben een positieve impact op ieder individu … als hobby zowel als beroepsmatig … 

De WIJSHEID van de Grieken zou ons tot voorbeeld moeten strekken. Ze eerden veel goden, onder andere de 9 Muzen: 
– Calliope, muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica
– Clio, muze van de geschiedschrijving
– Erato, muze van de hymne, het lied en de lyriek
– Euterpe, de muze van het fluitspel
– Melpomene, de muze van de tragedie
– Polyhymnia, de muze van de retoriek en de gewijde liederen
– Terpsichore, de muze van de dans en de lyrische poëzie
– Thalia, de muze van de komedie
– Urania, de muze van de sterrenkunde

De KRACHT die cultuur uitstraalt draagt ook nog een ernstig steentje bij tot volksopvoeding. Als aanvulling bij ons kwalitatief onderwijs kan dat nogal tellen.

WILLEN JULLIE DAAR AUB OOK EENS OVER NADENKEN?

1
BROSELLA
0 Comments

Wensen Vœux 2017-2027

Je souhaite que Bruxelles en 2017 puisse
accueillir un public nombreux et attentif
à toutes les belles choses artistiques de
ce beau Village Gaulois en forme de coeur

en ik hoop dat alle Stadstoeristen na hun bezoek
aan het Schone Brussel veilig terug thuis geraken
aangeslagen door de kwaliteit en de warmte
van de Brusselse Kunsten en haar Kunstenaars

èn damme in 2027 allemoel soeme
nog een pint kunne pakke vù ’t neut joêr te wènse
on joeng èn aa amateurs van schuuêne mezeek,
tèjoeter, ballet, opèra, sinem patèy etsètètra …
èn damme ze nog joêre meuge meuge.

non peut-êt !

Kind regards

Henri Vandenberghe
resigned General Manager without fee

“De Vrienden Van Brosella” & “Les Amis De Brosella”
Chrysantenstraat 28 rue des Chrysanthèmes
Brussel 1020 Bruxelles
Tel/Fax : +32 (0)2 474 06 41
BTW/VAT : BE 430 989 113
info@brosella.be 
www.brosella.be

1
%d bloggers liken dit: